Angelo Camufingo

Angelo Camufingo jest artystą pochodzenia niemiecko-angolskiego, mówcą i studentem języków angielskiego i francuskiego, w trakcie studiów magisterskich z edukacji na Uniwersytecie Poczdamskim. Mieszka głównie w Berlinie, choć na czas studiów przeniósł się do Lizbony. Jako mówca wygłasza wystąpienia na temat rasizmu, kolonializmu i relacji władzy, ze szczególnym uwzględnieniem rasizmu i dyskryminacji w systemie oświaty. Przedstawia też wstęp do Afrofuturyzmu na postawie swojej pracy licencjackiej pt. „Afrofuturyzm pomiędzy indywidualizmem a kolektywizmem: W stronę alternatywnych perspektyw dla czarnej podmiotowości”. W 2018 r. opublikował dwa pierwsze artykuły: na temat rasizmu i przemocy epistemologicznej w niemieckim szkolnictwie wyższym oraz punktu widzenia osób czarnoskórych na indywidualizm i kolektywizm. Obecnie skupia się na perspektywach transkulturowego dyskursu w podstawach programowych niemieckiej oświaty oraz wdrażaniu przekrojowego rozumienia życia, na tym jak „działa” wiedza w szkołach i odbiciu struktur władzy w systemach oświatowych. Istotne miejsce w jego działaniach zajmuje łączenie doświadczeń edukacyjnych z Niemiec, Francji i Portugalii. W latach 2017-2018 pracował również dla Africa Academy / Black Adult Education Center w Berlinie. Jako asystent programowy centrum edukacyjnego from Black people for Black people miał możliwość kontaktowania się z ludźmi z całej Europy w ramach planowania wydarzeń i przygotowywania przyszłej współpracy. Po udziale w założeniu grupy czarnoskórych studentów na Uniwersytecie Poczdamskim, Camufingo dołączył na początku 2018 r. do berlińskiego oddziału ruchu Black Lives Matter.