Fiona Dove

Fiona Dove od 1995 r. pełni funkcję dyrektorki wykonawczej Transnational Institute (TNI). Dorastała w RPA, gdzie od młodego wieku działała na rzecz przeciwdziałania apartheidowi, początkowo jako studentka w organizacjach feministycznych i anty-militartystycznych, potem w połowie lat 80. dołączyła do nierasowego ruchu pracowniczego (COSATU) jako organizatorka. Później była krajową negocjatorką i koordynatorką badań dla południowoafrykańskiego związku zawodowego Commercial, Catering & Allied Workers’ Union, a następnie założycielką i redaktorką ogólnokrajowego czasopisma federacji związków zawodowych. W 1994 r. otrzymała stypendium, by ukończyć studia w Holandii.

Fiona uzyskała tytuł magistra studiów rozwojowych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, licencjat z wyróżnieniem w dziedzinie socjologii przemysłowej oraz licencjat z socjologii oraz historii gospodarczej na Uniwersytecie KwaZulu Natal, ukończyła też studia podyplomowe z metod ewaluacyjnych na Uniwersytecie Stellenbosch.

Należy do Zarządu De Goede Zaak (Holandia), Pluto Educational Trust (Wielka Brytania), organu doradczego Erasmus Mundus Master in Global Studies koordynowanego przez Uniwersytet Lipski, a także redakcji doradczej dziennika „Development in Practice”.