Dounia Kchiere

Dounia Kchiere jest specjalistką od strategii komunikacyjnej, byłą pracowniczką ONZ. Większość swojej kariery spędziła w UNICEF-ie w Nowym Jorku, wspierając jednocześnie inne agendy ONZ. W swojej pracy z organizacjami wykorzystuje komunikację jako narzędzie do efektywnego wprowadzania zmian. Opracowała pierwszy plan mierzenia wpływu komunikacji i rzecznictwa publicznego dla UNICEF-u. W następstwie kryzysu migracyjnego i uchodźczego w Europie podróżowała po krajach Europy Środkowej i Wschodniej, przeprowadzała wywiady z uchodźcami z Bliskiego Wschodu i tworzyła relacje oparte na ludzkich historiach i doświadczeniach, mające na celu ich destygmatyzację w krajach goszczących.

Dounia pochodzi z Maroka. Dzięki współpracy z międzynarodowymi organizacjami zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, rozwijało się jej zainteresowanie transnacjonalizmem w kontekście mieszanki kulturowej powstającej w wyniku ruchów ludzi, idei i dóbr. Rozważa również wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się obecne instytucje, by sprostać potrzebom ludzi i planety w hiperskomunikowanym przez technologię świecie.

Dounia jest stypendystką Fulbrighta i uzyskała licencjat z informatyki oraz dyplom magisterski w dziedzinie marketingu.