Lorenzo Marsili

Lorenzo Marsili jest filozofem, pisarzem i aktywistą politycznym pracującym na rzecz przyszłości poza państwem narodowym. Jest współzałożycielem transnarodowej organizacji pozarządowej European Alternatives i jednym z inicjatorów paneuropejskiego ruchu DiEM25. Jest również założycielem Dialogów Transnarodowych, wieloletniej wymiany kulturalnej pomiędzy Brazylią, Chinami i Europą oraz redaktorem-założycielem niezależnego dziennika Naked Punch Review (wydawanego w Londynie i Pekinie). Jest czynnym mówcą publicznym i międzynarodowym komentatorem mediów. Dyplomy z filozofii i sinologii otrzymał na Uniwersytecie Londyńskim, a obecnie należy do zarządu globalnego NGO CIVICUS. Jego najnowsze książki to Citizens of Nowhere (Zed Books, 2018 r) oraz Twilight of the Nation (premiera w 2020 roku).