Fernando Burgés

Od 2015 r. Fernando Burgés jest częścią Organizacji Narodów i Ludów Niereprezentowanych (UNPO), międzynarodowej organizacji zrzeszającej narody i grupy ludności nieposiadające skutecznej reprezentacji politycznej w strukturach krajowych i międzynarodowych. Jako Szef Polityki UNPO Fernando kieruje wysiłkami zmierzającymi do budowy zrozumienia i szacunku dla prawa do samostanowienia ludzi we wszelkich jego przejawach.

Pracując z najbardziej narażonymi na ryzyko społecznościami na świecie, funkcjonującymi na marginesie systemu międzynarodowego, Fernando zwraca się w ich imieniu do polityków i urzędników państwowych w wielu stolicach. Na poziomie współpracy wielostronnej Burgés był aktywnym członkiem Rady Praw Człowieka ONZ, a także Forum Narodów Zjednoczonych ds. Mniejszości Narodowych, konfrontując się z rządami, które nie wypełniają swoich międzynarodowych zobowiązań. Fernando uczestniczył w kilku misjach rozpoznawczych, w tym w Iraku, żeby ocenić stan mniejszości po przejęciu Mosulu przez ISIS; w Brazylii, gdzie kierował delegacją członków parlamentu Europejskiego w stanie mato Grosso do Sul, aby ocenić warunki życia rdzennej ludności Guarani-Kaiowás prześladowanej przez bojówki na usługach przemysłu rolniczego; a także w Somalilandzie, gdzie w 2017 r. był obserwatorem podczas wyborów prezydenckich w kraju, którego żadne inne państwo jeszcze nie uznaje.

Przed dołączeniem do UNPO Fernando pracował przy projektach związanych z uchodźcami w Brazylii, a potem w Wielkiej Brytanii i Holandii, angażował się też w globalną kampanię poparcia dla praw Palestyńczyków. Fernando ma tytuł magistra w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i zarządzania z Uniwersytetu Amsterdamskiego, licencjat ze stosunków międzynarodowych z Pontifícia Universidade Católica de São Paulo oraz certyfikat podyplomowy z badań nad nacjonalizmem z Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie.