Tereza Stejskalová

Jest kuratorką i pisarką z czeskiej Pragi. Należy do inicjatywy na rzecz sztuki współczesnej tranzit.cz i wykłada w praskiej akademii filmowej FAMU. Jej projekty kuratorskie oparte są na badaniach i współpracy. Ostatnie przedsięwzięcia to m.in. długoterminowe badania nad dyplomacją kulturową i internacjonalizmem w Czechosłowacji prowadzone wraz ze Zbynkiem Baladránem. W ubiegłym roku zorganizowała półroczne seminarium Feminist (Art) Institution [Instytut (Sztuki) Feminizmu] w ramach Tranzitdisplay Praga 2017 z udziałem ośmiu stowarzyszonych instytucji z Czech i Słowacji, którego wynikiem było uzyskanie swoistego kodeksu praktyki. Wraz ze swoimi współpracownikami, Vítem Havránkiem i Johaną Hořejší, bada obecnie możliwość zorganizowania w Pradze biennale jako instytucji krytycznej i samo-krytycznej.