Paula Gioia

Paula Gioia jest rolniczką i pszczelarką w prowadzonej przez kolektyw agroekologicznej farmie w Niemczech. Poza wykorzystaniem koni do prac rolnych, leśnictwa i transportu na potrzeby gospodarstwa, kolektyw za priorytet uznaje wykorzystanie zwierzęcego nawozu z samej farmy i kompostowanie. Społeczność gospodarstwa należy do Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), niemieckiej organizacji stowarzyszonej z La Via Campesina. Paula Gioia należy obecnie do komitetu koordynacyjnego European Coordination Via Campesina (ECVC) i aktywnie naświetla kwestie związane z dyskryminacją osób nieheteronormatywnych w rolnictwie i ruchu suwerenności żywnościowej.