Dorota Metera

Prezes Zarządu i Pełnomocnik ds. Jakości BIOEKSPERT Sp. z o.o. – jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym (od 2002 roku); przedstawicielka polskich organizacji członkowskich i członkini Rady IFOAM EU Group (International Federation of Organic Agriculture Movements) (od 2009 roku);  wiceprzewodnicząca Rady IFOAM EU Group (od 2016 roku); członkini Komitetu Akredytacji IOAS (International Organic Accreditation Service) (od 2008 roku); członkini Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 2016 roku). Została wybrana przez organizacje ekologiczne na przedstawicielkę w Komitecie Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 i 2014-2020 oraz w Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska (od 2014 roku). Członkini Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego.

Jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego SGGW, od ponad 30 lat profesjonalnie zajmuje się rolnictwem ekologicznym. Od 1983 roku prowadzi i tłumaczy szkolenia na temat rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych. Jest autorką, współautorką, redaktorką i tłumaczką z języka niemieckiego 13 pozycji książkowych z tego zakresu. Ma doświadczenie i wiedzę na temat polityki rolnej w UE, rozwoju obszarów wiejskich, programów rolnośrodowiskowych, rolnictwa ekologicznego, problemów środowiskowych rolnictwa i ochrony przyrody. W 2009 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.