Mercy Vera

Jest rdzenną przedstawicielką kolumbijskiego ludu Pijao. Pochodzi z suchego regionu Tolima znajdującego się w centralnej części kraju. Jej przodkami byli złotnicy, rybacy, myśliwi, ale także bardzo dobrzy rolnicy. Jej społeczność wciąż stara się kontynuować dziedzictwo związane ze zbieraniem nasion i produkcją żywności, a także zarządzaniem wodą i gruntami oraz bogatą, zróżnicowaną i zdrową kulturą wytwarzania żywności. Bycie rolniczką to dla niej kontynuacją tradycji przodków, a także osobista decyzja. Od dwudziestu lat jest związana z organizacją Asfamujer (Stowarzyszenie dla przyszłości tworzonej rękami kobiet), w której wspólnie z innymi rolniczkami i rdzennymi mieszkankami starają się wzmacniać tradycyjne sposoby siewu i przechowywania nasion. Babcia i matka przekazały jej wiedzę, ale także miłość i szacunek do gleby, nasion, wody, ziemi oraz wiedzy przodków. Naturalne cykle siewu zostały zmienione z powodów politycznych oraz złego zarządzania. Małe i skromne nasiona są często postrzegane jako symbol zacofania, chociaż bardzo dobrze tolerują suchy klimat i małą ilość wody, szybko rosną na zamieszkiwanych przez rdzenny lud ziemiach. Nasiona są częścią jego tożsamości, pozwalają na cud przekazywania informacji pochodzących od przodków kolejnym pokoleniom oraz dbanie o wspólny dom.