Przeciw-Praca

Paul Mason, Jane Hardy, Harry Cleaver

Wykłady i seminaria w Muzeum na Pańskiej. Trwają zapisy!

Paul Mason, Jane Hardy, Harry Cleaver poprowadzą w Warszawie wykłady i seminaria w ramach „Atlasu Planetarnej Przemocy” Biennale Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej

”Atlas Planetarnej Przemocy” to międzynarodowy program Biennale Warszawa realizowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach „Departamentu Obecności”. Jednym z modułów programu jest cykl wykładowo-seminaryjny PRZECIW-PRACA (COUNTER-LABOUR), którego gośćmi będą Paul Mason, Jane Hardy i Harry Cleaver. Kuratorem cyklu jest Przemysław Wielgosz. Wykłady są otwarte, na seminaria obowiązują zapisy.

PRZECIW-PRACA (COUNTER-LABOUR)

Historyczne zdobycze klasy robotniczej i ruchu robotniczego, takie jak demokracja polityczna i społeczna są dziś kwestionowane. Czy to znaczy, że emancypacyjna rola walki robotników i robotnic uległa wyczerpaniu? Główny nurt debaty publicznej w Europie od lat wydaje się nie mieć w tej kwestii wątpliwości. Nowe formy kapitalizmu – sfinansjeryzowane, zglobalizowane, zdigitalizowane – odsyłają tradycyjne problemy związane z pracą – jej funkcją i znaczeniem dla reprodukcji systemu – na śmietnik historii. Sam postęp technologiczny zmienia świat i przesądza o tym, że stosunki pracy przestały być istotnym polem walki o kształt naszego życia.

A może fakt, że jak dotąd żadne nowe podmioty na lewicowej scenie nie zdołały uzyskać podobnej skuteczności co dawny ruch robotniczy, świadczy o potrzebie odbudowy politycznej siły pracowników? Ostatnie lata skutecznie obaliły większość teorii o końcu pracy z początków XXI wieku. Kryzys ekonomiczny, Arabska Wiosna i ruchy Occupy, bunty w chińskich i bengalskich strefach przemysłowych, strajki generalne w Indiach przypominają, że kwestia pracownicza znajduje się w samym sercu świata, w którym żyjemy. Antagonizm między siłą roboczą, a kapitałem nigdzie się nie ulotnił. To od oporu i walki pracowników i pracownic zależy dziś, czy przymus pracy w dalszym ciągu będzie określał ramy naszej egzystencji, czy uda się go przezwyciężyć. Innymi słowy marzenie o emancypacyjnym ruchu przeciw-pracy nie spełni się bez walki na polu stosunków produkcji.

Jak zatem wygląda mapa współczesnych ruchów pracowniczych? Jaka jest ich specyfika? Czy w obecnych warunkach konflikt na linii siła robocza-kapitał odgrywa kluczową rolę w zmianie społecznej? Czy stosunki pracy – rozproszone, zdestabilizowane, zglobalizowane nadal są tym poziomem społecznej rzeczywistości, gdzie podmiotowość klas ludowych może znaleźć punkt oparcia dla swego upolitycznienia i tym samym wpłynąć na układ sił społecznych?

Program

PRZECIW-PRACA 1 (COUNTER-LABOUR 1)

CZY WYZWOLĄ NAS MASZYNY? (WILL WE BE FREED BY MACHINES?)

PAUL MASON

Kryzys i jego społeczne konsekwencje pokazały dobitnie, że kapitalizm nie działa. Czy jednak mamy jakiś pomysł co mogłoby go zastąpić? Zamiast oddawać się wymyślaniu utopijnych wizji Paul Mason proponuje poszukać zwiastunów innego, sprawiedliwszego świata w otaczającej nas rzeczywistości. Upadający kapitalizm nosi w sobie zarodki postkapitalizmu. Poziom rozwoju technicznego, ekspansja nowych technologii informacyjnych, czy robotyzacja tworzą przesłanki dla nowych form społecznej kooperacji, wytwarzania podmiotowości, demokracji bezpośredniej, a także takich przekształceń gospodarki, które mogą nas uwolnić od konieczności pracy. Jakie są bariery na drodze do postkapitalizmu? Jakie warunki muszą zaistnieć, by wyjście poza kapitalizm było możliwe?

wykład Paul Mason | 25.04.2018 g. 19:00
wstęp wolny
spotkanie odbywa się w języku angielskim
Muzeum na Pańskiej

seminarium Paul Mason | 26.04.2018 g. 10:00
prowadzenie Edwin Bendyk Mikołaj Ratajczak
darmowy udział
zapisy@biennalewarszawa.pl do 19.04.2018
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona
spotkanie odbywa się w języku angielskim
Muzeum na Pańskiej

PRZECIW-PRACA 2 (COUNTER-LABOUR 2)

MIGRANCI, PRACOWNICY LOKALNI I NOWE SOLIDARNOŚCI: PRZYPADEK WIELKIEJ BRYTANII/ (MIGRANT, INDIGENOUS WORKERS AND NEW SOLIDARITIES: THE CASE OF BRITAIN)
JANE HARDY

Migracje towarzyszą kapitalizmowi od jego początków. Do dziś transgraniczne przepływy siły roboczej mogą być źródłem wielkich zysków i formą brutalnego zarządzania klasami podporządkowanymi, stanowią kapitał polityczny dla skrajnej prawicy i pretekst dla ekspansji nowych form kontroli i dyscyplinowania. Zarazem jednak tworzą przestrzeń dla nowych postaci solidarności i walki o pracowniczą podmiotowość. Na przykładzie sytuacji w Wielkiej Brytanii Jane Hardy przygląda się przykładom samoorganizacji migranckiej siły roboczej i sojuszom zawieranym wbrew podziałom etnicznym, kulturowym i obywatelskim w imię rewindykacji praw i aspiracji politycznych, które współczesny kapitalizm tak zaciekle zwalcza.

wykład Jane Hardy | 9.05.2018 g. 19:00
wstęp wolny
spotkanie odbywa się w języku angielskim
Muzeum na Pańskiej

seminarium Jane Hardy | 10.05.2018 g. 10:00
prowadzenie Magda Malinowska
darmowy udział
zapisy@biennalewarszawa.pl do 30.04.2018
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona
spotkanie odbywa się w języku angielskim
Muzeum na Pańskiej

PRZECIW-PRACA 3 (COUNTER-LABOUR 3)

ROZBIJANIE DIALEKTYKI. WALKA PRZECIW PRACY W ERZE FINANSJERYZACJI (RUPTURING THE DIALECTIC. THE STRUGGLE AGAINST WORK IN FINANCIALIZATION ERA)
HARRY CLEAVER

Finansjeryzacja gospodarki trwająca od lat 70. XX wieku nie jest procesem wynikającym z autonomicznej logiki ekspansji ekonomicznej. Harry Cleaver dowodzi, że stanowiła ona odpowiedź kapitalizmu na rosnąca siłę protestów pracowniczych. Polityki narzucane przez finansjerę (zaciskanie pasa, prywatyzacja usług publicznych i systemów zabezpieczenia społecznego, prekaryzacja pracy) wywołują nowe formy oporu siły roboczej. Ruchy indignados, Occupy, czy nowe partie takie jak Podemos i Syriza, w różny sposób i w różnym stopniu reprezentują sprzeciw wobec pracy w erze kapitału finansowego. Czy są w stanie wypracować skuteczną strategię oporu wobec kompleksu władzy finansjery i wspierającego ją państwa?

wykład Harry Cleaver | 23.05.2018 g. 19:00
wstęp wolny
spotkanie odbywa się w języku angielskim
Muzeum na Pańskiej

seminarium Harry Cleaver | 24.05.2018 g. 10:00
prowadzenie Krzysztof Król
darmowy udział
zapisy@biennalewarszawa.pl do 17.05.2018
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona
spotkanie odbywa się w języku angielskim
Muzeum na Pańskiej