Kogo chroni policja?
Dyskusja online

Masowe legitymowanie, groźby, nieuzasadnione i bezkarne nadużywanie siły wobec protestujących pokazują, że przemoc w polskiej policji jest problemem systemowym. Z raportów organizacji praw człowieka wyłania się szerokie spektrum represyjnych praktyk stosowanych w celu zastraszenia niepokornych. Nadużywanie uprawnień przez policję wymaga instytucjonalnych rozwiązań, nie jest bowiem jedynie incydentem ostatnich tygodni.

Do dyskusji na ten temat zaprosiliśmy przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundacji Panoptykon oraz aktywistki i aktywistów działające i działających w ruchach lokatorskich, queerowych, kobiecych, antyrasistowskich i prouchodźczych. Nasze spotkanie zakończą rozmowy z białoruskimi aktywistkami na temat oddolnych narzędzi obrony przed policyjnymi represjami oraz brytyjskimi artystami o protestach Black Lives Matter w Londynie i ich wpływie na publiczną debatę o działaniach policji.

Przewidziana transmisja live na Facebooku Biennale.

Pytania prosimy zadawać w komentarzach pod filmem.

Program

Część I
16:00–16:45
Przemoc policyjna – w stronę diagnozy problemu

Przemysław Kazimirski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur)
Wojciech Klicki (Fundacja Panoptykon)

Moderacja:

Prezentacje i dyskusja w języku polskim, bez tłumaczenia

[16:45–17:00 przerwa]
Część II
17:00–18:05
Represyjne praktyki policyjne w doświadczeniach społecznych

Jarosław Urbański (OZZ Inicjatywa Pracownicza)
Magdalena Dropek (Queerowy Maj, Fundacja Równość.org.pl)
Katarzyna Czarnota (UAM)
Piotr Środa, aktywista krakowski
Klementyna Suchanow (Ogólnopolski Strajk Kobiet)

Moderacja:

Prezentacje i dyskusja w języku polskim, bez tłumaczenia

[18:05–18:15 przerwa]
Część III
18:15–18:45
W stronę oddolnych strategii mobilizacji. Rozmowa Ingi Hajdarowicz z białoruskimi aktywistkami

Rozmowa i dyskusja w języku polskim, bez tłumaczenia

Część IV
18:45–19:15
Ghost Town. Rozmowa Sylwii Serafinowicz z Keithem Piperem i Drillministrem

Rozmowa i dyskusja w języku angielskim, bez tłumaczenia