Katarzyna Czarnota

Socjolożka, aktywistka, doktorantka na Wydziale Socjologii UAM, studentka Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. W swoich badaniach wykorzystuje metodologię critical action research, koncentrując się na ukazaniu sposobów łączenia teorii z praktyką oraz wytwarzaniu modeli produkcji wiedzy opartych o kwestionowanie dotychczasowych podziałów i ról. W ostatnich latach realizowała interdyscyplinarne projekty dotyczące m.in. zjawiska tzw. kryzysu uchodźczego, mieszkalnictwa, gentryfikacji, neorasizmu i form przemocy wobec osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. Jako przedstawicielka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów współpracuje od 2012 roku ze społecznością imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu, realizując działania interwencyjne w odpowiedzi na zróżnicowane formy przemocy. W ramach Poznańskiej Garażówki współorganizuje akcje wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców oraz zajmuje się działaniami edukacyjnymi.