Keith Piper

Keith Piper jest artystą sztuk wizualnych i wykładowcą sztuk pięknych na Uniwersytecie Middlesex w Londynie.

Jego twórcza praktyka stanowi odpowiedź na konkretne kwestie, relacje historyczne i fizyczne miejsca, a jego prace były pokazywane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami. Piper był na początku lat 80. jednym z członków założycielskich Blk Art Group i w tym okresie wypracował oparte na badaniach podejście, w którym priorytetem są tematyczne poszukiwania, a nie przywiązanie do konkretnego medium. 30 lat jego pracy twórczej rozciąga się od malarstwa, fotografii i instalacji do wykorzystania mediów cyfrowych, wideo i komputerowej interaktywności.

Realizował i wystawiał prace w najróżniejszych miejscach na całym świecie i uczestniczył w licznych wystawach indywidualnych, grupowych i tematycznych ekspozycjach powiązanych ściśle z konkretnymi miejscami. Jego prace znajdują się w ważniejszych publicznych brytyjskich zbiorach, m.in. Tate, Arts Council of England, Wolverhampton Art Gallery, Sheffield Art Gallery, The International Slavery Museum oraz Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA).