Wojciech Klicki

Prawnik i aktywista od 9 lat związany z Fundacją Panoptykon, która „kontroluje kontrolujących”. Zajmuje się procesami sądowymi i rzecznictwem, rozmawia z decydentami i mediami. Najbardziej interesuje się relacją pomiędzy prywatnością i bezpieczeństwem oraz działaniami policji i służb specjalnych.