Rewolucje opiekuńcze

Kuratorki: Michalina Augusiak, Kinga Kurysia, Ida Ślęzak

Seminarium odbywa się na platformie Zoom i jest transmitowane na nasz profil na Facebooku, a także nagrywane i archiwizowane na YouTubie. Do każdego wydarzenia obowiązują osobne zapisy przez formularze na naszej stronie. Link do spotkania podamy mailowo. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o wyłączenie kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzące spotkania zadadzą je w waszym imieniu.

Co miałby oznaczać „powrót do normalności” po obecnym kryzysie? Czy stan sprzed pandemii miał z nią cokolwiek wspólnego? Żeby zrozumieć kontekst obecnego załamania, musimy przyjrzeć się skutkom całych dekad dominacji neoliberalnego kapitalizmu w polu reprodukcji społecznej. Sfera reprodukcji – od lat będąca jednym z podstawowych obszarów refleksji marksistowskiego feminizmu – obejmuje wszystkie działania, które mają na celu podtrzymywanie i odnawianie ludzkich ciał i sił wytwórczych. Kapitalistyczna ekonomia opieki deprecjonuje i prywatyzuje pracę reprodukcyjną, wtłaczając ją w ciasne ramy nuklearnej rodziny lub spychając do nisko opłacanych, sfeminizowanych sektorów. Pomimo symbolicznych deklaracji uznania dla pracowników sektora opieki i ochrony zdrowia pandemiczny kryzys nie przyniósł żadnych zmian w hierarchii priorytetów ekonomicznych.

Jak możemy odpowiedzieć na ten reprodukcyjny stan wyjątkowy? Cykl „Rewolucje opiekuńcze” to seria wykładów i debat, których uczestniczki podejmą próbę diagnozy kryzysu opieki z perspektywy łączącej ujęcie klasowe i feministyczne, w centrum zainteresowania stawiając namysł nad miejscem reprodukcji w społecznym podziale pracy. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na mechanizmy płciowej, rasowej i klasowej dystrybucji pracy opiekuńczej, którą obciążone są zwłaszcza kobiety biedne i migrantki. Będziemy analizować zagadnienia takie jak globalne łańcuchy opieki (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej), płatna praca domowa czy wpływ logiki długu na mechanizmy zarządzania państwowymi wydatkami w sferze reprodukcji.

W ramach cyklu zamierzamy nie tylko diagnozować stan obecny, lecz także szukać przebłysków strategii, które odkrywałyby przed nami możliwości zaistnienia nowej organizacji społecznej. Przyjrzymy się praktykom oporu podejmowanym przez organizacje związkowe i zastanowimy się, w jaki sposób budować polityczną siłę tak, by skutecznie walczyć o realizację postulatów pracowniczych w sektorze opiekuńczym. Będziemy rozważać, jak myślenie o trosce i opiece może przekształcać sposoby funkcjonowania instytucji. Zamierzamy zająć się także oddolnymi sieciami wsparcia oraz autonomicznymi instytucjami dobra wspólnego, czerpiąc inspirację z ich strategii przejmowania kontroli nad środkami reprodukcji. Za kluczowe dla zrozumienia współczesnych zmagań reprodukcyjnych uważamy śledzenie i wspieranie bieżących walk, będących źródłem propozycji sprawiedliwszej dystrybucji zasobów w przyszłości.

Podsumowaniem będzie forum społeczne – przestrzeń wymiany doświadczeń i praktyk tworzących alternatywne formy organizacji opieki.

Cykl „Rewolucje opiekuńcze” jest rozwinięciem oddolnego Seminarium Feminizmu Socjalistycznego, które odbywało się od marca do czerwca 2020 roku.

Program

4.02.2021 | 18:00 | czwartek

Związki zawodowe w sektorze opieki i ochrony zdrowia: postulaty, strategie, perspektywy 

Debata z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli organizacji związkowych: Głosu Pracowników Opieki, Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych oraz Inicjatywy Pracowniczej. Prowadzenie: Katarzyna Rakowska (IS UW)

 

18.02.2021 | 18:00 | czwartek

Nieciągłości opiekuńcze. Płatna praca domowa w czasie kryzysu COVID-19

Wykład Anny Rosińskiej, stypendystki programu im. Marii Skłodowskiej-Curie na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji

 

4.03.2021 | 18:00 | czwartek

Europa Wschodnia, globalny podział pracy reprodukcyjnej i transnarodowa solidarność

Debata z udziałem Oleny Lyubchenko (York University), reprezentantek Essential Autonomous Struggles Transnational, Julii Kubisy

 

18.03.2021 | 18:00 | czwartek

Zarządzanie długiem, czyli cięcia społeczne a reprodukcja. Perspektywa kryzysu opieki i strategie oporu wobec permanentnego kryzysu finansowego

Wykład Izabeli Desperak (UŁ)

 

8.04.2021 | 18:00 | czwartek

Czy aplikacje to przyszłość pracy? Praca dostawców jedzenia w czasie pandemii

Wykład Dominiki Polkowskiej (UMCS)

 

29.04.2021 | 18:00 | czwartek

Dzieci na walizkach – od państwa pomocniczego do prywatyzacji nieuprzywilejowanego dzieciństwa

Wykład Anny Krawczak

 

5.05.2021 | 18:00 | czwartek

Sztuka opieki, albo jak włączać pracę opiekuńczą w praktykę artystyczną

Debata z udziałem Natalii Fiedorczuk, Weroniki Szczawińskiej, Ani Nowak, Agaty Adamieckiej i Justyny Sobczyk

Aktualności — Rewolucje opiekuńcze