Dzieci na walizkach – od państwa pomocniczego do prywatyzacji nieuprzywilejowanego dzieciństwa

Wykład Anny Krawczak

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Spotkanie odbywa się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy przez formularz na naszej stronie (do 28.04.2021). Link do spotkania podamy mailowo. Planowana jest transmisja live na Facebooku. Spotkanie będzie nagrywane i zarchiwizowane na kanale YouTube oraz Zasobach strony Biennale. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o pozostawienie wyłączonych kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzące spotkania zadadzą je w waszym imieniu.

W Polsce poza rodzinami pochodzenia wychowuje się ponad 60 tysięcy dzieci, z których większość ma nieuregulowaną sytuację prawną: władza rodzicielska ich rodziców jest ograniczona lub zawieszona, ale nie są jej pozbawieni. Rola państwa wobec rodziny jest bowiem rolą subsydiarną, pomocniczą – państwo ma wspierać rodzinę, ale nie zdejmować z rodziców odpowiedzialności wobec dzieci, również tej opiekuńczo-wychowawczej. W badaniach opinii publicznej ponad 80 procent Polek i Polaków wyraża przekonanie, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu, niezbędną do samorealizacji.

Równocześnie w 2019 roku liczba dzieci objętych procedurą Niebieskiej Karty z uwagi na stosowanie wobec nich przemocy w rodzinie wyniosła 11 787, z czego poza rodziną w wyniku interwencji policji zabezpieczono jedynie 2,4 procent nieletnich z tej grupy. Jaka więc jest relacja między dzieckiem, dorosłym opiekunem i państwem we współczesnej Polsce? Gdzie przebiegają granice pomiędzy rodziną jako przestrzenią prywatną, w której realizuje się prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego, a autonomią dziecka – obywatela mającego prawo do ochrony ze strony państwa reprezentowanego przez instytucje publiczne? Czym jest współczesna rodzina i w jakich modalnościach może funkcjonować: zgodności genetycznej, ciągłości biologicznej, funkcji społecznej, relacji emocjonalnej? Wreszcie: jak wyglądają praktyki interwencji państwa w rodzinę i jaki status przyznaje się w tych praktykach dzieciom? Czy są one w nich podmiotami, obywatelami, biologiczną własnością czy może mobilnymi obiektami?