Anna Krawczak

Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej, była wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian, członkini Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Autorka książki „In vitro – bez strachu, bez ideologii” i licznych publikacji z zakresu antropologii pokrewieństwa oraz medycyny. Była zewnętrzna doradczyni WHO w obszarze niepłodności. Prywatnie matka adopcyjna, zastępcza i matka dzięki nowym technologiom reprodukcyjnym.