Sztuka opieki, albo jak włączać pracę opiekuńczą w praktykę artystyczną

Debata z udziałem Natalii Fiedorczuk, Weroniki Szczawińskiej, Ani Nowak, Agaty Adamieckiej i Justyny Sobczyk

Spotkanie odbywa się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy przez formularz na naszej stronie (do 19.05.2021). Link do spotkania podamy mailowo. Planowana jest transmisja live na Facebooku. Spotkanie będzie nagrywane i zarchiwizowane na kanale YouTube oraz Zasobach strony Biennale. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o pozostawienie wyłączonych kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzące spotkania zadadzą je w waszym imieniu.

Rewolucje opiekuńcze nie omijają pola sztuki. Perspektywa troski pozwala na rozpoznanie pracy artystycznej nie tylko jako aktywności zarobkowej, lecz również jako pracy opieki – wytwarzającej i podtrzymującej życie artystek oraz wszystkich osób, którymi się opiekują. Może ona tym samym pozwolić na rewizję modeli działania instytucji – domyślnie dostosowanych do podmiotów dysponujących bezpieczeństwem majątkowym i pozbawionych zobowiązań opiekuńczych – oraz pomóc przekształcić sposób, w jaki myślimy o organizacji procesu pracy wobec przymusu wydajności i nadprodukcji. W warunkach społecznej prywatyzacji reprodukcji etyka troski stanowi jednak istotne wyzwanie. Z jakimi zagrożeniami wiąże się uzależnianie dostępu do zasobów reprodukcyjnych od podatnych na kryzysy struktur instytucjonalnych? W jaki sposób poszczególne instytucje powinny brać odpowiedzialność za osoby o zróżnicowanych potrzebach, uwzględniając wynikające z nich uciążliwości? Jak możemy tematyzować i ujawniać praktyki reprodukcyjne? O różnych wymiarach pracy opieki będziemy rozmawiać z artystkami i badaczkami zajmującymi się tymi problemami zarówno w ramach własnej praktyki, jak i w kontekście poszukiwania rozwiązań instytucjonalnych.