Kinga Kurysia

Absolwentka kulturoznawstwa w IKP (spec. kultura wizualna) i studentka socjologii w ramach studiów magisterskich Kolegium MISH UW. Zajmuje się socjologią ekonomiczną, wizualną polityką liczb i kulturą neoliberalizmu. Konsultantka merytoryczna pracy Łukasza Surowca „Licznik długu” podczas wystawy Warszawa w Budowie 11: Pomnikomania w MSN. Publikowała m.in. w „Czasie Kultury”, „Didaskaliach”, „Dialogu”.