Czy aplikacje to przyszłość pracy? Praca dostawców jedzenia w czasie pandemii

Wykład Dominiki Polkowskiej (UMCS)

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Spotkanie odbywa się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy przez formularz na naszej stronie (do 7.04.2021). Link do spotkania podamy mailowo. Planowana jest transmisja live na Facebooku. Spotkanie będzie nagrywane i zarchiwizowane na kanale YouTube oraz Zasobach strony Biennale. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o pozostawienie wyłączonych kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzące spotkania zadadzą je w waszym imieniu.

Aplikacje i platformy cyfrowe, które pozwalają na szybkie i bezproblemowe zamawianie posiłków, z perspektywy systemowej można postrzegać jako jedną z form postępującej prywatyzacji zaopatrzenia społecznego. Zamiast sprzyjać powszechnej redystrybucji żywności, przemiany technologiczne umożliwiły korporacjom akumulowanie nadwyżek uzyskiwanych poprzez zatrudnianie pracowników na skrajnie prekarnych warunkach i pobieranie wysokich marży od prywatnych restauratorów. Wykład Dominiki Polkowskiej będzie dotyczył przemian w łańcuchu dostaw żywności z perspektywy osób pracujących jako kurierzy platform cyfrowych, między innymi Glovo i Uber Eats. Wiosną i jesienią 2020 roku – w szczytowych momentach pandemii – badaczka przeprowadziła pogłębione wywiady z osobami pracującymi jako dostawcy jedzenia. Dlaczego niewidzialna praca kurierów-migrantów często przedstawiana jest jako ucieleśnienie postępu? Kto tak naprawdę stoi za „jedzeniem z dowozem” i w jakich warunkach wykonuje swoją pracę? Analizując procesy prekaryzacji w szerszym kontekście przemian technologicznych, chcemy zastanowić się nad potencjałem uzwiązkowienia w sektorach zarządzanych przez wyśrubowane normy aplikacji oraz nad ich szerszym znaczeniem dla społecznej organizacji reprodukcji społecznej.

W spotkaniu udział weźmie Piotr Sikora, który opowie o doświadczeniu spółdzielczej platformy kurierów Zentrale.

Kuratorki cyklu: