Europa Wschodnia, globalny podział pracy reprodukcyjnej i transnarodowa solidarność

W debacie udział wezmą: Olena Lyubchenko (York University), reprezentantki Essential Autonomous Struggles Transnational: Ana Vilenica i Sopiko Japaridze, oraz Julia Kubisa

Spotkanie odbywa się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy przez formularz na naszej stronie (do 3.03.2021). Link do spotkania podamy mailowo. Planowana jest transmisja live na Facebooku. Spotkanie będzie nagrywane i zarchiwizowane na kanale YouTube oraz Zasobach strony Biennale. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o pozostawienie wyłączonych kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzące spotkania zadadzą je w waszym imieniu.

Odwołując się do długiej tradycji Międzynarodowego Dnia Kobiet, marcową debatę poświęcimy kwestii feministycznej i pracowniczej solidarności ponad granicami – z naciskiem na transnarodowy aktywizm w Europie Wschodniej. Umiejscowienie w globalnym podziale pracy sprawia, że kobiety z tego regionu od kilkudziesięciu lat zmuszone są świadczyć niskopłatną pracę reprodukcyjną i opiekuńczą na rzecz mieszkańców zamożniejszej części kontynentu. Co ważne, obszar ten nie jest jednolity – relacje wyzysku przebiegają niejednokrotnie wzdłuż granic państw narodowych, wpisując się w gospodarczą rywalizację opartą na logice „wyścigu na dno” w zakresie redukcji kosztów pracy. W tym ujęciu narodowość, klasa i rasa pełnią funkcję pacyfikującą lokalne ruchy opiekuńcze, które ograniczone do danego kraju nie mają możliwości wymiany doświadczeń i kolektywnej mobilizacji. Do debaty zaprosiłyśmy badaczki i aktywistki z Polski, Serbii, Gruzji i Ukrainy, które starają się budować wschodnioeuropejskie i globalne sieci solidarności w oparciu o wizję ponadnarodowej wspólnoty pracownic reprodukcyjnych. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak budować sojusze pomimo podziałów narzucanych nam przez logikę globalnego kapitału i system państw narodowych.

Debata w języku angielskim, bez tłumaczenia.