Julia Kubisa

Dr hab.,  adiunktka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie zajmuje się zjawiskiem upłciowienia podziału pracy, w tym feminizacją i maskulinizacją miejsc pracy oraz rolą pracy reprodukcyjnej.  Obecnie bada doświadczenie pracy w dobie pandemii.

Autorka „Buntu białych czepków. Analizy działalności związkowej pielęgniarek i położnych” (2014), współautorka „Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich z perspektywy indywidualnego sprawstwa” (2017) oraz „Job Quality in an Era of Flexibility. Experiences in a European Context”. W latach 2015/2016 Marie Curie Experienced Researcher na University of Gothenburg. Współpracuje ze związkami zawodowymi. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje również jako główna specjalistka ds. równouprawnienia i zajmuje się systemowymi rozwiązaniami równościowymi, takimi jak Plan Równości Płci dla UW czy kampania społeczna „Wszyscy jesteśmy Równoważni”.