Zaplanujmy strajk reprodukcyjny!
Forum praktyk opiekuńczych

19 i 20 czerwca w Biennale Warszawa odbędzie się forum poświęcone zagadnieniom reprodukcji społecznej oraz strategiom oporu wobec kryzysu opieki. Wydarzenie będzie podsumowaniem trwającego od stycznia 2021 roku cyklu „Rewolucje opiekuńcze”, kuratorowanego przez Michalinę Augusiak, Kingę Kurysię i Idę Ślęzak.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że świadomość społecznego i ekonomicznego znaczenia pracy reprodukcyjnej wykroczyła poza wąski krąg feministycznych badaczek i aktywistek, zyskując powszechne uznanie. Samo doświadczenie kryzysu nie gwarantuje jednak, że będziemy w stanie zbudować lepszy świat, w którym opieka nie będzie spychana na margines społecznych priorytetów. Jakie formy oporu mogą nam umożliwić radykalne zmiany w społecznej organizacji reprodukcji? Jak miałaby wyglądać sprawiedliwsza przyszłość reprodukcyjna w Polsce?

W ramach Forum praktyk opiekuńczych chcemy stworzyć przestrzeń, w której osoby działające w różnych obszarach związanych z reprodukcją będą mogły się spotkać, wymienić się doświadczeniami i wspólnie podjąć refleksję nad możliwymi strategiami dalszego działania. Do udziału w wydarzeniu zaprosiłyśmy feministki socjalne, pracownice opieki i ochrony zdrowia, ekonomistki feministyczne, queerowe aktywistki, związkowczynie i działaczki migracyjne.

Na forum składać się będą publiczne wystąpienia uczestniczek, które opowiedzą o swoich doświadczeniach, wizjach, potrzebach i postulatach. Prezentacje będą zorganizowane w pięciu panelach:

I Sojusze ponad granicami. Migracje i łańcuchy opiekuńcze
II Nierówny dostęp do opieki i zasobów reprodukcyjnych
III Alternatywne wspólnoty i strategie przetrwania w obliczu kryzysów
IV Sfeminizowana praca i społeczna organizacja opieki
V Horyzont reprodukcji wobec przemian technologicznych i kryzysu klimatycznego

 

Drugiego dnia (20 czerwca) odbędzie się zamknięty warsztat dla uczestniczek forum. Ma on służyć wypracowaniu konkretnych strategii i postulatów strajku reprodukcyjnego w Polsce, a także spekulatywnej refleksji nad alternatywnymi sposobami organizacji reprodukcji społecznej.

Efekty wspólnej pracy zostaną opublikowane w formie darmowej publikacji elektronicznej.

Publiczna część forum będzie transmitowana ze Studia MA3450 na kanały społecznościowe Biennale z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających komentowanie i zadawanie pytań online, w czasie rzeczywistym, tak aby wszyscy mieli szansę włączyć się w szeroką dyskusję.

Kuratorki:

Program

Dzień pierwszy, 19 czerwca 2021
Panel I
Sojusze ponad granicami. Migracje i łańcuchy opiekuńcze
11:00–12:30
Panel II
Nierówny dostęp do opieki i zasobów reprodukcyjnych
13:00–14:30

Panel III
Alternatywne wspólnoty i strategie przetrwania w obliczu kryzysów
16:00–17:30
Panel IV
Sfeminizowana praca i społeczna organizacja opieki
18:00–19:30
Dzień drugi, 20 czerwca 2021
Panel V
Horyzont reprodukcji wobec przemian technologicznych i kryzysu klimatycznego
11:00–12:30
Zamknięty warsztat dla uczestniczek Forum
14:00–17:00