Miroslava Keryk

Historyczka, socjolożka, specjalistka do spraw migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Jest prezeską Fundacji „Nasz Wybór” oraz redaktorką miesięcznika „Nasz Wybór”. W swojej pracy łączy działania ukierunkowane na integrację społeczności ukraińskiej w Polsce z realizacją licznych projektów naukowo-badawczych w obszarze migracji. Jest autorką raportu o naruszeniu praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług.