Troszczyć
instalacja Moniki Drożyńskiej

Dokumentacja fotograficzna

 

Work in progress / fot. Zuzanna Sosnowska

 

Instalacja Moniki Drożyńskiej / fot. Zuzanna Sosnowska

Dokumentacja / fot. Bartosz Górka