Concern
Installation by Monika Drożyńska

Photo documentation

Work in progress / photo by Zuzanna Sosnowska

 

Installation by Monika Drożyńska / photo by Zuzanna Sosnowska

Documentation / photo by Bartosz Górka