Dominika Bremer

Absolwentka wiedzy o teatrze na UJ, studentka pracy socjalnej na tej samej uczelni, aktualnie pracuje nad pracą magisterską dotyczącą sytuacji osób bezdomnych w pandemii i oddolnych form samopomocy w obliczu paraliżu instytucji publicznych wywołanych przez pandemię. Nie pracuje w zawodzie. Większość z podejmowanych dotychczas działań społecznych wykonywała w ramach ruchów społecznych i aktywistycznych, najsilniej zaangażowana w Food Not Bombs Kraków. Czasowo zaangażowana w projekty edukacyjne, krakowskie ruchy anarchistyczne i feministyczne. Współzałożycielka Fundacji KONTRA/BANDA, z którą od kilku lat organizuje działania dla społeczności lokalnej, przede wszystkim dzieci, z gminy Kowiesy. Od kilku lat związana z Teatrem Węgajty, przede wszystkim przy organizacji festiwalu Wioska Teatralna. W ostatnich latach pracownica w sektorach kultury i gastronomii.