Katarzyna Kowalska

Pomysłodawczyni, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych. Magister pielęgniarstwa, Specjalistka Pielęgniarstwa Operacyjnego, zafascynowana medycyną, człowiekiem i jego możliwościami. Zawodowo aktywna od 2009 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej była związana z instytucjami państwowymi oraz firmami całkowicie prywatnymi. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Promuje samokształcenie i samodoskonalenie. Autorka wielu artykułów związanych z opieką zdrowotną na temat istotności komunikacji oraz komentatorka obecnych zmian w medycynie i ochronie zdrowia. Propaguje innowacyjne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy w jednostkach opieki zdrowotnej.