Justyna Kurzawska

Urodzona w Gnieźnie. Całe życie związana z Wielkopolską.

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe o kierunku wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Od 2006 roku zatrudniona w miejskim żłobku w Poznaniu.

Od 2011 w Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Dwie kadencje w Komisji Krajowej Związku, trzy kadencje przewodnicząca Komisji działającej w poznańskich żłobkach. W tym czasie udział w spotkaniach z władzami miasta, walka o podwyżki dla pracowników oraz poprawę warunków pracy setek kobiet, walka w sądzie pracy z pracodawcą, pikiety, demonstracje, udział w Socjalnym Kongresie Kobiet, Czarnym Proteście. W 2019 roku udział w Festiwalu Malta w panelu dyskusyjnym „Państwo Kobiet”.