Związki zawodowe w sektorze opieki i ochrony zdrowia: postulaty, strategie, perspektywy

Debata z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli organizacji związkowych: Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Opieki OPZZ „Konfederacja Pracy”, Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych oraz Inicjatywy Pracowniczej. Prowadzenie: Katarzyna Rakowska (WS UW)

Spotkanie odbywa się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy przez formularz na naszej stronie (do 3.02.2021). Link do spotkania podamy mailowo. Planowana jest transmisja live na Facebooku. Spotkanie będzie nagrywane i zarchiwizowane na kanale YouTube oraz Zasobach strony Biennale. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o pozostawienie wyłączonych kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzące spotkanie zadadzą je w waszym imieniu.

Inauguracyjne spotkanie cyklu „Rewolucje opiekuńcze” poświęcimy dyskusji o postulatach organizacji związkowych działających w obszarze zdrowia i opieki. Debata, prowadzona przez Katarzynę Rakowską, będzie przestrzenią wymiany doświadczeń organizacji działających w różnych gałęziach sektora opiekuńczego. Do rozmowy zaprosiłyśmy przedstawicielki i przedstawicieli Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Opieki OPZZ „Konfederacja Pracy”, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych oraz Inicjatywy Pracowniczej. Zamierzamy dyskutować o tym, w jakim punkcie znalazły się te grupy zawodowe przez lata zaniedbań i chronicznego niedofinansowania, oraz zastanowić się nad możliwymi strategiami oporu. Dlaczego opieka jest wciąż niedoceniana i nisko opłacana? Jak to możliwe, że tak złe warunki pracy nie doprowadziły do masowych strajków? W jaki sposób walczyć o realizację postulatów, gdy trzeba nieustannie pracować? Jakie formy wzajemnej solidarności mogą skutecznie wzmocnić ruch związkowy w Polsce?