Anna Manowska

Organizatorka związkowa, członkini OPZZ „Konfederacja Pracy”, członkini Komisji Problemowej Ochrony Pracy z ramienia OPZZ.