Krystyna Ptok

Pielęgniarka, mgr socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (od 2017 r.), Wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Przewodnicząca Branży Ochrony Zdrowia FZZ reprezentującej 10 organizacji związkowych działających w ochronie zdrowia. Działacz związkowy na wszystkich szczeblach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych: Od 1998 r. Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, organizacji zrzeszającej ponad 1000 członków i obejmującej 18 pracodawców. Od 1999 do 2013 r. I wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego, w latach 2013–2017 Przewodnicząca tego Regionu. Członkini Zarządu Krajowego OZZPiP (2005–2017). Podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracy pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia i pacjentów. Zaangażowana w sprawy zawodowe i społeczne. W okresie 2005–2013 Członkini i Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach z ramienia Forum Związków Zawodowych. W latach 2004–2009 organizatorka kursów dokształcających dla pielęgniarek z zakresu EKG pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i Fundacji Kardiochirurgii, w których wzięło udział kilkaset uczestników. Wykładowczyni na  kursach z dziedziny opieki długoterminowej dla pielęgniarek organizowanych przez OIPiP w Katowicach. Przez dwie kadencje Członkini Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, od 2015 r. Członkini Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.