Piotr Dymon

Ratownik medyczny, instruktor, dyspozytor medyczny, czynny uczestnik spotkań i prac legislacyjnych aktów prawnych dotyczących zawodu ratownika medycznego. Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, współorganizator zjazdów integracyjno-szkoleniowych w ramach Walnych Zjazdów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, członek Zarządu, a następnie Przewodniczący Polskiej Rady Ratowników Medycznych, współzałożyciel i członek, a także przewodniczący Prezydium Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych.