Związki zawodowe w sektorze opieki i ochrony zdrowia: postulaty, strategie, perspektywy
04.02.2021

Debata z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli organizacji związkowych: Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Opieki OPZZ „Konfederacja Pracy”, Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych oraz Inicjatywy Pracowniczej. Prowadzenie: Katarzyna Rakowska (WS UW)