Michalina Augusiak

Historyczka i kulturoznawczyni. Zajmuje się historią socjalistycznych ruchów kobiecych w Europie Wschodniej. Stypendystka w Instytucie Slawistyki PAN. W tej chwili w ramach rezydencji badawczej na University of Illinois-Urbana realizuje projekt „Early Social Reproduction Theory and Left-feminism in Late-imperial and Interwar Poland”.