Angelina Kussy

Antropolożka ekonomii z Warszawy. Pisze doktorat na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie o rumuńskich kobietach zatrudnionych do opieki i sprzątania w Hiszpanii. Prowadziła badania terenowe w Marinaledzie (Andaluzja), Castellón (Walencja) i Barcelonie. Zainteresowana krytycznym ujęciem kategorii pracy i opieki, reprodukcją społeczną, ekonomiami moralnymi, migracją z Europy Wschodniej na Zachód, nierównościami ze względu na płeć i pochodzenie klasowe oraz antropologią polityk społecznych. Bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych o transnarodowej partycypacji politycznej Polaków i Rumunów w Hiszpanii i Norwegii (DIASPOLITIC) na Uniwersytecie w Oslo, równości płci w społecznej organizacji pracy opiekuńczej (GENDERcare) i wpływie pandemii COVID-19 na pracę opiekuńczą w Hiszpanii (CUMADE) na Uniwersytecie Rovira i Virgili, a także, jako członkini centrum zaangażowanych badań społecznych Notus, w projekcie o równości płci w nauce i edukacji wyższej TARGET. Jako aktywistka koordynuje Komisję Międzynarodową Barcelona en Comú, działającą na rzecz globalnego municypalizmu, sprawiedliwości społecznej i ekologicznej oraz feminizacji polityki.