Olena Lyubchenko

Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych York University w Toronto. Zajmuje się neoliberalnymi procesami restrukturyzacji i wywłaszczeń oraz finansjalizacją reprodukcji społecznej. W swoim doktoracie wykorzystuje feministyczną teorię reprodukcji społecznej do badania postsowieckiej transformacji kontraktu płci w Rosji.