Dominika Polkowska

Adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UMCS, kierownik międzynarodowego projektu badawczego BARMIG (https://www.facebook.com/barmigprojecteu). Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki pracy (w szczególności pracy platformowej i zjawiska prekaryzacji pracy) i stosunków przemysłowych, a także migracji zarobkowych. Realizowała badania dotyczące pracy kierowców Ubera oraz dostawców Uber Eats i Glovo.

Jej najnowsze publikacje:

Polkowska, D. 2020. Unionisation and mobilisation within platform work: towards precarization – a case of Uber drivers in Poland, Industrial Relations Journal, First Published: 16 December 2020, doi.org/10.1111/irj.12315;

Polkowska, D. 2020. Platform work during the COVID-19 pandemic: a case study of Glovo couriers in Poland, European Societies, Published online: 06 Oct 2020, doi.org/10.1080/14616696.2020.1826554; Polkowska, D. i K. Filipek. 2020. Grateful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in Poland, Review of Radical Political Economics, 52 (3): 564-581. DOI: 10.1177/0486613419857295.

Filipek, K i D. Polkowska, 2020. The Latent Precariousness of Migrant Workers: a Study of Ukrainians Legally Employed in Poland, Journal of International Migration and Integration, 21(1): 205–220. DOI: 10.1007/s12134-019-00708-6.