Współczesne niewolnictwo, praca przymusowa czy nadużycia, które się zdarzają? Czyli o tym, jak są traktowani pracownicy-cudzoziemcy

Debata

Prowadzenie Witold Klaus (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; Ośrodek Badań nad Migracjami UW )
Goście: Irena Dawid-Olczyk (Fundacja La Strada); Myroslava Keryk (Fundacja Nasz Wybór); Paweł Kaczmarczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

Ludzie od zawsze zmieniali miejsca swojego zamieszkania w poszukiwaniu lepszego życia. Rozwój komunikacji sprawił, że przemieszczanie się jest coraz łatwiejsze. Ale migracje mają także swoją czarną stronę. Migranci stoją na słabszej pozycji i nierzadko są wykorzystywani przez pracodawców. Skala tych nadużyć jest różna – od oszustw po zniewolenie. Dzieją się one jednak nieustannie. Mogą mieć miejsce nawet teraz i to bardzo blisko – na zapleczu w Twoim sklepie osiedlowym czy ulubionej restauracji albo w bloku obok. Będziemy rozmawiali, czy tak być musi, jak identyfikować wykorzystywanie cudzoziemców oraz jak im pomagać.

Witold Klaus – doktor habilitowany nauk prawnych, kryminolog i badacz migracji; adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, stypendysta Max Planck Society for the Advancement of Science oraz rządu USA, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych prowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public), laureat II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, autor wielu prac z zakresu kryminologii, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.

Irena Dawid-Olczyk – działaczka na rzecz praw człowieka. Od 1995 roku wspiera ofiary handlu ludźmi. Kulturoznawca, trenerka, edukatorka seksualna i negocjatorka. Współzałożycielka i aktualnie p.o prezeski Fundacji przeciwko Handlowi Ludżmi i Niewolnictwu „La Strada” (1995), koordynatorka Krajowego Centrum Interewencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi 2009-2018. Laureatka nagrody RPO im Pawła Włodkowica w roku 2011. Autorka autorskich programów edukacyjnych o handlu ludźmi. Pomysłodawczyni 18/18 Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Handlu Ludźmi. W wolnych chwilach czyta.

Myroslava Keryk – Historyczka, socjolożka, specjalistka ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Prezeska Fundacji Nasz Wybór oraz Redaktorka Naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”. W swojej pracy łączy działania ukierunkowane na integrację społeczności ukraińskiej w Polsce z realizacją licznych projektów naukowo-badawczych w obszarze migracji.

Paweł Kaczmarczyk – Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Zakład Demografii) i od 2016 r. dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Współpracownik gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji: Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Doradców Marszałka Senatu RP ds. Poakcesyjnych Migracji Zarobkowych Polaków. Od 2008 do 2011 roku członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył m.in. w pracach grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie strategii migracyjnej Polski oraz grupy roboczej ds. migracji powrotnych Polaków.


Organizatorzy: Biennale Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Współorganizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej