Wizualność w służbie klimatu

Webinar z RATS Agency w ramach cyklu „Jak opowiadać o kryzysie klimatycznym?”

Żyjemy w świecie gwałtownych zmian: politycznych, technologicznych, społecznych, a przede wszystkim klimatycznych. Każdego dnia zasypywani jesteśmy informacjami, które pomagają, bądź utrudniają nam ten świat opisać, zrozumieć i uznać za swój. O kryzysie klimatycznym opowiadać można na poziomie globalnym i lokalnym, robić to w sposób emocjonalny, bądź naukowy. Używać do tego zarówno szpalt w gazetach, jak i Spotify. Można posługiwać się pojedynczym zdjęciem, jak i całym zestawem słów.

Celem webinaru jest zwiększenie świadomości wizualnej uczestników i uczestniczek oraz przyjrzenie się transmediowym sposobom obrazowania kryzysu klimatycznego. Będziemy rozmawiać o tym, jak poruszać się w świecie informacji rozbitym na różne media i platformy komunikacji. Przyjrzymy się, w jaki sposób media i obrazy konstruują relację „my–oni”, po to, żeby przekaz został usłyszany, zrozumiany i zinternalizowany. Będziemy rozmawiać o archiwach obrazów dotyczących kryzysu klimatycznego (np. Climate Visuals). Szczególną uwagę poświęcimy także raportowaniu oraz ilustrowaniu tego zjawiska w lokalnym kontekście. Zajmiemy się też etyczną stroną przekazów, czyli sposobem ustalania granic dla tego, co chcemy powiedzieć.

Informacje o zapisach

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy chętnych i chętne do rejestrowania się przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. Prosimy o krótkie (do 1000 znaków ze spacjami) uzasadnienie chęci wzięcia udziału w warsztacie. 

Zgłoszenia zbieramy do 16 marca. Później czytamy Wasze uzasadnienia i potwierdzamy uczestnictwo mailowo do 20 marca. 

 

Podsumowanie