RATS Agency

RATS Agency to społecznie zaangażowana agencja fotograficzna, której twórcy dokumentują tereny objęte konfliktami zbrojnymi, współpracują z organizacjami pozarządowymi i promują edukację wizualną. Misja agencji jest oparta na czterech, równoważnych filarach – Report (raportowanie, dawanie świadectwa), Advocacy (oddawanie głosu), Transmedia (promowanie różnych modeli mediowych), Storytelling (opowiadanie pogłębionych historii, pokazywanie szerokiego kontekstu).