Mapa przemocy

Debata z udziałem Agaty Diduszko-Zyglewskiej i Joanny Scheuring-Wielgus

Przemoc seksualna ze strony Kościoła Katolickiego to tragedia, która dotyka dzieci na całym świecie, w tym w Polsce. Zatajanie tej zbrodni przez duchownych jest częstą praktyką urzędników instytucji kościelnych i hierarchów Kościoła Katolickiego. Dzieci i młodzież – główni bohaterowie projektu RePrezentacje. Nowa Edukacja – to jedna z najbardziej lekceważonych społeczności w publicznym i politycznym dyskursie. Sytuacja, w której nie mają prawa obrony, a ich głos jest niesłyszany, nie może być dłużej bagatelizowana.

W spotkaniu Mapa przemocy wezmą udział Agata Diduszko-Zyglewska i Joanna Scheuring-Wielgus – współtwórcy mapy kościelnej pedofilii, która jest usystematyzowanym zbiorem informacji poświęconym przypadkom przemocy seksualnej duchownych katolickich wobec dzieci. Obejmuje dane publikowane w lokalnych i ogólnopolskich mediach, a także dane zebrane przez Fundację „Nie Lękajcie Się” dzięki zgłoszeniom ofiar. Fundacja od wielu lat zajmuje się dokumentowaniem przypadków molestowania przez księży pedofilów, prowadzi telefon zaufania i bezpieczną skrzynkę mailową dla ofiar, które wspiera w procesie uzyskiwania odszkodowań od sprawców, udzielając pomocy psychologicznej i prawnej. Mapa jest wciąż uzupełniana, więc nie odzwierciedla jeszcze całej skali problemu. Specyfika przestępstw seksualnych wobec dzieci polega na tym, że większość z nich nigdy nie zostaje ujawniona, co, ze względu na pozycję społeczną i autorytet nadany sprawcom przez Kościół, jest szczególnie częste w przypadkach przestępstw popełnianych przez osoby duchowne.

 

W lutym 2019 roku mapa została przedstawiona papieżowi Franciszkowi podczas wizyty inicjatorów projektu w Watykanie. Zaś pierwszy w Polsce wyrok obciążający Kościół kosztami zadośćuczynienia za molestowanie osoby małoletniej przez księdza zapadł w Poznaniu 13 września 2018 roku. Poznański precedens daje nadzieję na powszechne uznanie moralnej i prawnej odpowiedzialności Kościoła za przestępstwa popełniane przez osoby pracujące w jego strukturach.