Różnorodność

warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą ze szkół podstawowych

Funkcjonujemy w różnorodnym świecie – klasowo, kulturowo, religijnie, etnicznie, społecznie. Reprezentujemy różne typy rodzin, różne style życia, różne podejścia do tradycji. Wszystkie te różnice jak w soczewce skupia szkoła, jako miejsce spotkania różnorodnych grup społecznych. Podczas warsztatów podejmiemy zagadnienia:

  • Jak poradzić sobie z niejednoznacznością świata i otworzyć się na różnorodność?
  • W jaki sposób praktykować własną wolność, nie naruszając wolności innych?
  • Jak celebrować różnice i nie popadać w stereotypy?