Rewolucja Szkoła 1918-1939

Film oparty na unikatowych archiwaliach opowiada historię walki o „nową szkołę”.

W straumatyzowanej Europie po I wojnie światowej pedagodzy wierzą, że świat bez przemocy jest możliwy. We Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Polsce, ZSRR i Włoszech osoby takie jak Maria Montessori, Celestin Freinet, Ovide Decroly, Janusz Korczak czy Alexander Neill głęboko zmieniają myślenie o edukacji, umieszczając dziecko w jej centrum. Działając wbrew utartym schematom zranionych i skostniałych społeczeństw, w których żyją, starają się wymyślić inną szkołę. Szwajcarski pedagog Adolphe Ferrière powołuje Międzynarodową Ligę Nowej Edukacji, stworzoną na wzór Ligi Narodów. Dwadzieścia lat później, gdy gorączkowe debaty Ligi przekształcą się w ugruntowany podział na pragmatyków i idealistów, wraz z zapanowaniem totalitaryzmów, marzenie zmiany załamuje się i ostatecznie zostaje zniweczone u progu nowej wojny.

Jakkolwiek marzenie to – o progresywnej edukacji – rozbiło się o reżimowe ideologie XX wieku, to jego echo rezonuje w murach współczesnych szkół bardziej niż kiedykolwiek. Edukacja pozostaje bowiem w centrum każdego projektu społecznego i politycznego.

 

reżyseria, scenariusz: Joanna Grudzińska

scenariusz: Léa Todorov, Laurent Roth, François Prodromidès

dźwięk: Josefina Rodriguez

montaż: Raphaëlle Martin-Hölger, Catherine Zins, Emmanuelle Gachet

muzyka: Sébastien Gaxie

produkcja: Les Films du Poisson, ARTE France

 

Film w języku francuskim z polskimi napisami.