Trudne tematy

warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą ze starszych klas szkół podstawowych i średnich

Szkoła nie jest miejscem wyizolowanym z życia społecznego. Uczniowie i nauczyciele przynoszą ze sobą poglądy dotyczące polityki, wyborów światopoglądowych bądź motywowanych religijnie, które albo nabywają w domu, albo w grupie rówieśniczej. Jeśli są to radykalne opinie, do których podchodzi się emocjonalnie, mogą one stanowić zarzewie konfliktów i oś podziałów szkolnych. W uruchamianiu refleksji nad nimi pomagać może edukacja filmowa. Stanowi ona narzędzie rozbudzania empatii, oswajania z tematami tabu poprzez medialne zapośredniczenie oraz umożliwianie krytycznego analizowania mikrohistorii. Podczas warsztatów podejmiemy zagadnienia:

  • Czy w szkole jest miejsce na trudne tematy? Czy lepiej zapobiegać, czy poruszać je, gdy pojawi się kryzys?
  • W jaki sposób rozmawiać z młodzieżą o kontrowersyjnych kwestiach rozpalających świat dorosłych?
  • W jaki sposób pracować z filmem, by lepiej się komunikować i otwierać na trudne tematy?