Krytyczne myślenie

warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą ze starszych klas szkół podstawowych i średnich

Zewsząd docierają do nas informacje, które wywierają na nas wpływ. Kształtują nasze poczucie normy, nasz sposób patrzenia na świat, wzorce atrakcyjności i poczucie własnej wartości. To już nie tradycja, lecz filmy na YouTube, posty na Facebooku i Instagramie, czy bajki Disneya modelują nasze zachowania, a jako narzędzia współczesnej propagandy dyskryminują mniej atrakcyjne style życia i posiadania. Podczas warsztatów podejmiemy zagadnienia:

  • Jak rozpoznawać techniki manipulacji i wpływu stosowane w przekazach medialnych i komunikatach w naszym otoczeniu?
  • Jak analizować i interpretować otaczające nas obrazy (filmy, fotografie, memy itp.)?
  • Jak obalać współczesne mity i stereotypy, prowadząc analizę gatunkową?