Metodyka przyszłości

WARSZTATY dla nauczycielek i nauczycieli, animatorek i animatorów oraz osób pracujących z młodzieżą

Szkoła nie jest wyizolowanym laboratorium edukacji, miejscem nauki przygotowującym do dorosłego życia, ale jednym z centrów życia społecznego. Polem ciągłych negocjacji, gdzie odbijają się międzyludzkie konflikty i uwewnętrzniane narracje medialne. Stanowi też jeden z najważniejszych obszarów politycznej, ideologicznej manipulacji, a także narzędzie klasowej reprodukcji. Rejonowa szkoła podstawowa może być wciąż jednak miejscem spotkań osób z różnych klas społecznych, z różnym kapitałem kulturowym i doświadczeniami biograficznymi. W tej różnorodności dostrzegamy siłę animacyjnego potencjału szkoły, przebijającego społeczne bańki i budującego wewnętrznie zróżnicowane wspólnoty zgromadzone wokół jednego celu, jakim jest edukacja. Dlatego też dostarczamy nauczycielkom i nauczycielom narzędzia do rozmowy z uczniami o palących problemach współczesności. Podejmujemy wątki związane z migracjami, przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowie nienawiści. Uwrażliwiamy na krytyczną analizę mediów, obrazów i tekstów kultury.

Maja Dobiasz-Krysiak, Centrum Edukacji Obywatelskiej