Kultury antycypowanych przyszłości

Konferencja

11 października w Warszawie rozpocznie się trzydniowa konferencja Kultury antycypowanych przyszłości organizowana przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biennale Warszawa

Marc Augé w książce Futuro odróżnia przyszłość rozumianą jako „to, co nadejdzie” od przyszłości jako „momentu koniunkcji”, czyli złapania odpowiedniej perspektywy, uchwycenia zawczasu splotu wyłaniających się dopiero wydarzeń i sensów. Podczas konferencji chcemy podjąć taką właśnie próbę – przekraczając pesymistyczne diagnozy społeczne i przeczucia nieuchronnej katastrofy ekologicznej, gospodarczej, politycznej, technologicznej, chcemy wykonać ćwiczenie z wyobraźni antycypacyjnej.

Projekt konferencji dotyczącej kultur antycypowanych przyszłości wychodzi naprzeciw wyzwaniom krytycznego opracowania problemów z przyszłością. Interesuje nas ona w różnym sensie – jako kategoria myślenia i jako pojęcie. Istotnym wymiarem dla naszej refleksji o przyszłości jest jej wymiar performatywny, związany ze sprawczym i skutecznym działaniem w złożonej społecznej rzeczywistości, również za pomocą wyobrażeń. Jeśli rację ma Franco Berardi, że możliwości leżą w umyśle społecznym, w społecznej organizacji wiedzy, we współpracy pomiędzy robotnikami wiedzy na świecie, to warto zapytać o polityczne strategie angażowania przyszłości i na poziomie globalnym, i lokalnym.

Ostatecznym horyzontem naszego namysłu ma być przyszłość jako pojęcie i jako projekt. Chcielibyśmy spróbować wykroczyć poza analizę dyskursu, nie popadając jednocześnie w futurologię. Mając do czynienia z wyłaniającymi się dopiero znaczeniami, wartościami i praktykami społecznymi, chcielibyśmy zapytać, co wynika dla nas z tego, że czegoś nie wiemy i nie możemy wiedzieć.

W poszukiwaniu nowych form i gatunków refleksji do dyskusji i wykładów dołączyliśmy dwa wydarzenia towarzyszące – seminarium filmowe Pawła Mościckiego Co nas czeka?, poświęcone wizjom przyszłości w kinie, oraz konkurs na komiks White Mirror 2118.

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Biennale Warszawa oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

PROGRAM

PROGRAM konferencji

11 października (czwartek)
Instytut Kultury Polskiej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
sala 5

18:oo – Wykład otwarcia: Joanna Bednarek, Inne światy i impuls utopijny

12 października (piątek)
Instytut Kultury Polskiej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
sala 5

10:oo–12:oo Sesja 1. Ekologia – środowisko – życie społeczne
uczestnicy: Takao Ishikawa (UW), Aleksandra Jach (Muzeum Sztuki w Łodzi), Andrzej Marzec (UAM)
komentarz: Joanna Bednarek
prowadzenie: Roman Chymkowski (UW)

12:3o–14:3o Sesja 2. Ekonomia – gospodarka – polityka
uczestnicy: Agnieszka Mróz (Inicjatywa Pracownicza), Wojciech Mejor (Kooperatywa Dobrze), Maciej Szlinder (Polska Sieć Dochodu Podstawowego)
komentarz: Zofia Łapniewska (UJ)
prowadzenie: Paweł Dobrosielski (UW)

16:oo–18:oo Sesja 3. Technologia – media – komunikacja
uczestnicy: Mirosław Filiciak (UH SWPS), Natalia Sielewicz (MSN w Warszawie), Piotr Szostak (“Gazeta Wyborcza”)
komentarz: Anna Nacher (UJ)
prowadzenie: Iwona Kurz (UW)

13 października (sobota)
Biennale Warszawa
ul. Mokotowska 29A

16:oo–19:oo Okrągły stół – debata o kryzysie wyobraźni
uczestnicy: Paweł Mościcki (IBL PAN), Tomasz Kozak (UMCS), Joanna Sokołowska (Muzeum Sztuki w Łodzi), Andrzej W. Nowak (UAM), Zofia Łapniewska (UJ), Marta Zimniak-Hałajko (UW)
prowadzenie: Jan Sowa (Biennale) i Iwona Kurz (UW)

19:00
Ogłoszenie wyników konkursu na komiks “White Mirror 2118”. Wernisaż wystawy

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY