„COVID-19
Jaki świat po pandemii?”
Program rezydencyjny

Biennale Warszawa zaprasza artystki i artystów, kuratorki i kuratorów, badaczki i badaczy, aktywistki i aktywistów do udziału w programie rezydencyjnym „COVID-19. Jaki świat po pandemii?”.

Miesięczna rezydencja online to okazja do wymiany i współpracy, łączenia pracy artystycznej i badawczej, dla dziesięciorga rezydentów i rezydentek, którzy przez ten czas współpracować będą z zespołem merytorycznym Biennale Warszawa. Od uczestniczek i uczestników oczekujemy gotowości do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących artystycznych i społeczno-politycznych kontekstów ich pracy i badań, a także udziału w rozmowie na temat alternatywnych modeli ekonomicznych, społecznych, politycznych, ekologicznych, edukacyjnych i kulturowych, które mogłyby zostać wprowadzone po pandemii COVID-19. Od każdego z rezydentów będziemy oczekiwać krótkiego pisemnego „raportu” z pomysłami, ideami lub rekomendacjami. Rezydencja nie ma charakteru produkcyjnego, jednak niektóre z zainicjowanych działań – pomysłów wypracowanych podczas rezydencji – mogą być kontynuowane i rozwijane w ramach programu Biennale Warszawa.

Czas trwania rezydencji: maj 2020 – grudzień 2020 (przy czym terminy każdej miesięcznej rezydencji zostaną ustalone wspólnie z rezydentem bądź rezydentką)

Termin składania aplikacji: 3 maja 2020

Lista osób zaproszonych do udziału w rezydencji zostanie opublikowana 8 maja 2020

Decyzję o wyborze kandydatów podejmiemy na podstawie oceny ich dotychczasowego dorobku, oraz jednostronicowego opisu wstępnej koncepcji działań artystycznych, badawczych lub aktywistycznych, które odnoszą się do tematu rezydencji.

Do aplikowania zachęcamy w szczególności artystów i artystki, kuratorów i kuratorki, badaczy i badaczki, aktywistów i aktywistki mieszkających w Polsce lub związanych zawodowo z Polską, pozostających bez stałej afiliacji zawodowej (umowy o pracę lub innego rodzaju stałej umowy). Nie stawiamy żadnych ograniczeń dotyczących dyscyplin artystycznych, pól badawczych czy form aktywizmu.

Rekrutacja

Oferujemy:
– „stypendium” (wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło) w wysokości 3000 PLN netto;
– dostosowany do uczestników program składający się z wykładów, prezentacji i dyskusji;
– możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Biennale Warszawa.

Jak aplikować?
Elektroniczną aplikację należy przesłać w jednym dokumencie na adres e-mail: biuro@biennalewarszawa.pl. Dokument należy przygotować w formie pliku pdf opisanego wg schematu:  imię_nazwisko_aplikacja.pdf.

Aplikacja powinna zawierać:
– informację na temat doświadczenia zawodowego w postaci portfolio zawierającego opisy maksymalnie pięciu projektów;
– list motywacyjny z tekstem (do 300 słów) będącym wstępnym szkicem/opisem koncepcji działań artystycznych, badawczych, bądź aktywistycznych odnoszących się do tematu rezydencji;
– CV kandydata lub kandydatki.

Wyniki naboru

Dziękujemy za przesłane aplikacje i propozycje koncepcji działań w ramach programu rezydencyjnego  „COVID-19. Jaki świat po pandemii?”. Poziom nadesłanych zgłoszeń był niezwykle wysoki, a ich tematyka, w wielu przypadkach, idealnie wpisywała się w założenia programu. W związku z tym zdecydowaliśmy o zwiększeniu liczby miejsc do 15 rezydencji. 

Przesłano 86 aplikacji. Po zapoznaniu się z nadesłanymi dokumentami wybraliśmy te propozycje, w których dostrzegliśmy największy potencjał wypracowania konkretnych rekomendacji, propozycji działań i projektów zmian związanych z programowaniem alternatyw politycznych, społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. 

Do programu rezydencyjnego zapraszamy następujące osoby:

Monika Drożyńska

Kornelia Dzikowska

Marek Golonko

Anka Herbut

Julia Holewińska, Tomasz Szerszeń

Katarzyna Kalwat, Beniamin Bukowski

Daniel Kotowski

Romuald Krężel

Magdalena Mosiewicz

Justyna Orłowska

Małgorzata Owczarska

Arek Pasożyt

Marta Romankiv

Tytus Szabelski

Bartosz Wójcik

Gratulujemy!

W najbliższym czasie skontaktujemy się z Państwem w sprawie ustalenia szczegółów współpracy.

Aktualności — „COVID-19
Jaki świat po pandemii?”
Program rezydencyjny