Immigrant, take a vote!
Prezentacja projektu

Autorka projektu: Marta Romankiv

W ciągu ostatnich lat Polska stała się jednym ze światowych liderów w przyjmowaniu zarobkowych imigrantów. Grupa ta jednak nie zyskuje proporcjonalnego głosu w przestrzeni politycznej i medialnej, a prowadzona narracja polityczna kraju wciąż opiera się na archaicznych, często stygmatyzujących kategoriach podziału mieszkańców Polski: obywateli  nieobywateli. Taki dysonans prowadzonej polityki imigracyjnej prowadzi do utrudnienia procesów integracyjnych, a nawet dyskryminacji i wykluczenia.

W projekcie Imigrant, take a vote! autorka odnosi się do problematyki wykluczenia nowych mieszkanek i mieszkańców z możliwości podejmowania decyzji politycznych. Poprzez zainicjowanie niemożliwych wydarzeń Marta Romankiv dąży do poruszenia kwestii roli imigranta w państwie narodowym, próbuje zakwestionować ustalone normy i definicje. Kim jest obywatel? Czy przyjęte formy demokracji są odpowiednie dla potrzeb dzisiejszego zglobalizowanego społeczeństwa? Dlaczego w świetle szybko zachodzących zmian nieaktualne podziały wciąż określają postrzeganie „innego”?

Interweniujący happening, który odbył się 22–28 czerwca – przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Polsce, miał na celu zebranie symbolicznych głosów imigrantek i imigrantów. Po raz pierwszy nieposiadający polskiego obywatelstwa mieszkanki i mieszkańcy Polski mogli „zagłosować” na prezydenta tego kraju. Akcja odbyła się w sześciu miastach: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.

Dokumentację działania prezentujemy 24–31 lipca w witrynie okiennej Biennale Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 34/50 (MA34/50).
Na dzień otwarty z udziałem autorki projektu i pokaz dokumentu z akcji zapraszamy 24 lipca w godz. 17:00–19:00.

Wstęp wolny

Projekt jest częścią dyplomu magisterskiego realizowanego w Akademii Sztuki w Szczecinie pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Ska, dr Katarzyny Szeszyckiej oraz dr Łukasza Jastrubczaka. Marta Romankiv jest rezydentką Biennale Warszawa w programie „Covid-19. Jaki świat po pandemi?”.

Bezpiecznie podczas dnia otwartego

Cieszymy się, że chcesz nas odwiedzić. Komfort i bezpieczeństwo naszych widzów oraz pracowników są dla nas ważne.

Co możesz zrobić?

Zakryj nos i usta. Zastosuj środki bezpieczeństwa osobistego (maseczka, chusta lub przyłbica). Jeżeli zapomniałeś wziąć ze sobą, udostępnimy Ci maseczkę jednorazowego użytku.

Zdezynfekuj ręce przed wejściem na wystawę.

Zmierz temperaturę. Jeżeli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, możesz zmierzyć u nas temperaturę elektronicznym termometrem.

Zachowaj bezpieczną odległość. Zwróć uwagę, czy dystans pomiędzy innym zwiedzającym lub Promotorem / Promotorką a Tobą jest większy niż 1,5 metra.

Zastosuj się do limitu osób przebywających w tym samym czasie w przestrzeniach wystawy.

Wypełnij ankietę. Pomoże nam ona dostosować Biennale do Twoich potrzeb.

Co robimy dla Ciebie?

Zapewniamy środki ochrony. Płyn do dezynfekcji dostępny jest na każdym z pięter. W razie potrzeby udostępniamy jednorazową maseczkę ochronną.

Dezynfekujemy i wietrzymy regularnie przestrzeń. Wprowadziliśmy przerwę techniczną od godziny 15:00 do 16:00.

Mierzymy temperaturę sobie przed rozpoczęciem pracy.

Wprowadziliśmy limit osób. Równocześnie na wystawie może przebywać 10 widzów, w tym 1 osoba w przestrzeni zamkniętej z prezentacją wideo w jej obrębie.

Wyłączyliśmy z użycia szatnię oraz kącik kawowo-herbaciany.